Loading...

Eneco

Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam

Start werkzaamheden Haringvliet

Aan de bewoners van dit pand Haringvliet 68

3011TG ROTTERDAM

 

Behandeld door: Gerrit Trouwborst

Rotterdam, 28 februari 2020

Vervangen stadswarmteleidingen Haringvliet

Beste mevrouw, heer,

Eerder dit jaar hebben wij u laten weten dat we de leidingen van het stadswarmtenet in het Haringvliet gaan vervangen. In de week van 2 tot en met 6 maart start aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab in opdracht van Eneco met voorbereidende werkzaamheden in uw wijk.

Voorbereidende werkzaamheden

De aannemer start als eerste met het inrichten van de bouwplaats. De bouwplaats komt zowel aan de zuid-als de noordzijde van het Haringvliet te liggen, tussen de Oostbrug en de Hooimarkt. Om voldoende werkruimte op de bouwplaats te creëren versmallen we ter hoogte van de bouwplaats de rijbanen voor het autoverkeer en komen er een aantal parkeerplaatsen te vervallen.

De wegen blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor alle verkeer. De verkeersmaatregelen zullen met bebording op de weg worden weergegeven.

Planning

De werkzaamheden zullen tot medio november 2020 duren. Hieronder ziet u welke activiteiten gepland staan tot en met juni 2020. Zodra de datum voor het inhijsen van de nieuwe zinker bekend is, informeren wij u daarover. U ontvangt dan ook de nieuwe planning voor de resterende werkzaamheden die plaatsvinden van juli tot november 2020.

Periode        Activiteit

Maart

 • Inrichten bouwplaats
 • Zinker loskoppelen van het warmtenet
 • Voorbereidingen treffen om later de nieuwe zinker weer aan te kunnen sluiten

April

 • Ondergrond geschikt maken om damwand aan te brengen in de kademuren
 • Damwand aanbrengen in noord- en zuidkade
 • Kademuren tijdelijk gedeeltelijk verwijderen
 • Expansieslag aanbrengen in rijbaan (nabij zinker)

Mei

 • Werkzaamheden aan de kademuren
 • Damwand aanbrengen in Haringvliet
 • Bodem Haringvliet uitbaggeren
 • Expansieslag aanbrengen in rijbaan (nabij Havenkantoor)

Juni

 • Oude zinkerleidingen verwijderen
 • Nieuwe zinker aanvoeren en inhijsen

Eneco Warmte & Koude Leveringsbedrijf B.V. Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam
T 088 – 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten) – I www.eneco.nl/warmte-koude
KvK 24242021 – NL31ABNA 0640116485 – BTW NL. 8025.00.912.B01

Please follow and like us:

Comments(0)

Leave a Comment